Jayasuriya Enterprises - Coffee Vending Machine Dealers in Chennai,Coffee Day Vending Machine Dealers in Chennai,Coffee Day Vending Machine Distributors in Chennai,Cafe Coffee Day Vending Machines in Chennai,Coffee Vending Machine Suppliers in Chennai,Tea and Coffee Vending Machine Dealers in Chennai, Tea and Coffee Premix Dealers in Chennai,Tea Premix Dealers and Suppliers in Chennai,Coffee Premix Dealers in Chennai

JAYASURIYA ENTERPRISES
Authorised Distributor for Coffee Day Vending Machine and Premixes of Coffee & Tea
New No.11,Old No.1/7,E.V.R.Street,
GKM Colony,Jawahar Nagar.Chennai - 600082
S.Jayalakshmi
Mobile : +91 8124506350
Surya Babu
Mobile : +91 9840771111
Email:jayasuriyaenterprises2000@gmail.com

Contact with us